Installation

Vi hjälper Er med installtionen

Vi är Pellsam certfierad installatör och har B-behörighet för elarbeten, allt för Er trygghet.
Kompletta installationer och montage av:

  1. Pannor
  2. Kaminer
  3. Solfångare
  4. Skorstenar
  5. Förråd
  6. Leverantör av pellets

För er trygghet, certifierad installatör

Certifieringen är ett sätt att skapa ett grundmurat förtroende mellan installatörer, husägare och berörda myndigheter m fl. Installatören genomgår en utbildning som måste avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Vilket borgar för mycket god kännedom om förbränningsteknik, lämplig värmeutrustning och dimensionering, gällande lagstiftning, intrimning av värme- system och branschkännedom med stor tyngd på biobränsle och pellets. Husägaren får tillgång till installatörer med gemensamt regelverk för etik och moral detta ger extra trygghet i valet av nytt värmesystem för många år framöver.

Pellsam