Bränsle från Lantmännen, Agroenergi

Lantmännen Agroenergi tillverkar, förädlar och säljer pellets, pulver, briketter, loggs och salixflis, så kallade fasta biobränslen. Bränslet produceras i egna anläggningar i Sverige och Lettland och säljs till värmeverk, närvärme-centraler, kommersiella och industriella fastigheter samt villakunder.

Läs mer på www.agroenergi.se