Pannor

KMP Uno

Mikroprocessorstyrningen i KMP Uno reglerar automatiskt start och stopp, effektuttag och de omfattande säkerhetsfunktionerna. Dag som natt. År efter år. KMP Uno är den optimala lösningen genom att kombinera bioenergins låga kostnad och minimala miljöpåverkan med bekvämlighet. Uno producerar varmvatten i väl tilltagna mängder via en 10 meter lång kamflänsslinga i koppar. Rörslingan har hög värmeupptagningsförmåga. Avsaknaden av rörliga delar gör den till den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen som dessutom ger nytt, fräscht och legionellasäkert varmvatten.

Produktblad

Läs mer på www.ariterm.se

Uno

 

Ariterm Biomatic

Pelletspannorna som ingår i Ariterm Biomaticserien är specialkonstruerade för att uppfylla kraven på lättskött, enkel och effektiv pelletseldning. Med sina många olika utföranden passar de både dig med normalt effektbehov och dig med ett något större. Levereras med eller utan Ariterms erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare Ariterm BeQuem.

Pelletspannorna Ariterm Biomatic+ med integrerad pelletsbrännare är Sveriges mest köpta pelletspannor!

Produktblad

Läs mer på www.ariterm.se

Biomatic

 

Bio-Sol från Stocksbro

Bio-Sol pannan erbjuder en utbyggbar lösning för uppvärmning av bostadsfastigheter, industrilokaler. etc. med de ekonomiskt och ekologiskt mest gynnsamma energislagen. Pannan består av en cylindrisk ackumulatortank med inbyggd biobränslepanna och anslutningar för solvärme och elpatron. För pelletseldning levereras pannan med pelletsbrännare 10-20 kW. Den unika konstruktionen med alla funktioner i en enhet är platsbesparande och förenklar både installation och skötsel.

Produktblad

Läs mer på www.stocksbro.se

Bio-Sol

 

Effecta-Pannan

Effecta Pellets är en kompakt och välisolerad panna som ger små pannförluster. Pannan är konstruerad för att på effektivast möjliga sätt ta tillvara energin från en horisontell förbränning. Värmen växlas effektivt via eldstaden och tubpaketet till pannvattnet. Effecta Pellets är en mycket robust panna med kraftigt gods i alla delar. Det ger lång livslängd. Som standard är den utrustad med en 6 kW elpatron. Detta ger en mycket stor flexibilitet för framtida energival.

Produktblad

Läs mer på www.effectapannan.se

 

Trebema Opex

Calmar Pannan OPEX -Olja eller Pellets Klarar de flesta brännarfabrikat på marknaden. Opex finns med elpatron 6 alt 9 kW. Den stora varmvattenslingan, som är utbytbar, ger rikligt med varmvatten.

Läs mer om fördelarna med Opex i produktbladet.

Produktblad

Läs mer på www.trebema.se

 

Opex

 

Trebema Calmar V33

Miljögodgänd vedpanna med 91% verkningsgrad
V33 - för villor, effekt 30-40 kW
För villor upp till 200 m2 och ackumulatorvolym 1000-2000 l.
• Sugande fläkt
• Kylslinga
• Direktspjäll
• Frontreglage
• Termostat för laddpump
• Växlande termostat
• Oljelucka och synglas
• Svängbart rökrör
• Vedlängd 0,5 m
• Miljögodkänd

Produktblad

Läs mer på www.trebema.se

 

V33