Solfångare

Solfångare från Svesol

Solfångare från Svesol ger dig en hög effekt per yta och kan med en lätt och smidig konstruktion monteras ovanpå tegel eller annan takbeklädnad, alternativt infälld i taket.

Svesol Premium ARSvesol Premium AR

Svesol Premium AR är en solfångare med extremt bra prestanda. Premium AR är lätt att montera, har en hållbar konstruktion och landets högsta utbyte. Vid en absorbaturtemperatur på 50º C levererar Svesol Premium 465kWh per kvadratmeter och år.

Svesol Kompakt ARSvesol Kompakt AR

Solfångare med antireflexbehandlat glas som ger mer än 95% ljustransmission. Med solfångare Svesol Kompakt erhålls hög effekt per yta, hela 415 kWh per kvadratmeter och år, trots en lätt och smidig konstruktion. Solfångaren är I-märkt av Statens Provnings- och forskningsinstitut och bidragsberättigad.

Produktinfo

Läs mer www.svesol.com